Kursy dla sekretarek

kursy dla sekretarek, kursy dla biura

Kursy dla sekretarek w  naszym
Centrum możesz zacząć już dziś.

Kursy dla sekretarek szkolenie

pt. „Profesjonalna Asystentka- Sekretarka”

Kurs / szkolenie obejmuje zagadnienia:
I. Organizacja biura i sekretariatu
1. Co to jest sekretariat
2. Sekretariat w strukturze organizacji firmy
– sekretariat w administracji państwowej
– sekretariat w administracji samorządowej
– sekretariat w małej firmie prywatnej
– sekretariat w przedsiębiorstwie państwowym
– sekretariat w spółce akcyjnej
3. Czynności kancelaryjne w sekretariacie
4. Delegacje służbowe, krajowe i zagraniczne
5. Poszczególne fazy obiegu pism
6. Minimum na temat korespondencji
7. Współpracownicy i interesanci
8. Zarządzanie czasem
9.Praca Szefa i asystentki
10.Praca przez telefon
II. Zagadnienia kultury i etyki zawodu
1. Praca profesjonalnej sekretarki
2. Ideał asystentki – sekretarki
III. Praca z komputerem
1. Word
2. Excel
3. PowerPoint
4. Access
5. Poczta elektroniczna
6. Internet
7. Elektroniczny notes menedżerski
IV. Praca urządzeń techniki biurowej
Praca z Faxem
Praca z Kserokopiarką
Praca z Skanerem
V. Prawo pracy (kadrowe)

Kursy dla sekretarekKurs dla sekretarek/ szkolenie „Profesjonalna sekretarka/ asystentka” trwa 30 godzin lekcyjnych, cena 2450 zł

Cena za kursy dla sekretarek / szkolenie
online 1000 zł *
* tylko teraz za to szkolenie / kurs dla sekretarek online zapłacisz 550 zł

Istnieje możliwość skrócenia ilości godzin szkolenia kursu.

Za kurs dla sekretarek możesz zapłacić odpowiednio niższą cenę.

W tej sprawie prosimy o kontakt 

Osoby kończące nasz kursy dla sekretarek / szkolenie były zainteresowane również kursem/ szkoleniem:

Kursy dla sekretarekkursy dla sekretarek ; „Komputer w pracy sekretariatu”

Każdy nasz kurs dla sekretarek / szkolenie zawodowe jest prowadzone zgodnie z wymaganiami MEN (Rozporządzeniem MEN z dnia 11 stycznia 2012r, art.68a ust.5 ustawy z dnia 7 września 1991r. z póź. zm.)

Dlatego kończąc nasz kurs dla sekretarek / szkolenie otrzymasz stosowne zaświadczenie / certyfikat potwierdzający zdobycie nowych umiejętności zawodowych.

Nie zwlekaj już dziś możesz zacząć nasz kurs dla sekretarek.

Wszystkie kursy dla sekretarek  kończą się wystawieniem certyfikatu/ zaświadczenia.

Kurs możesz rozpocząć już dziś.