Kurs opiekun seniora

Kurs opiekun osób starszych

Kurs opiekun seniora jest dla tych których interesuje praca jako opiekun osoby starszej, opiekun seniora

Kurs opiekun seniora jest dla Ciebie jeśli chcesz pracować jako opiekun osób starszych.

kurs opiekun seniora online

Zapraszamy na kurs opiekun seniora / szkolenie jest właśnie Ciebie!!!

Kurs opiekun starszychJuż pracujesz jako opiekun osób starszych, opiekun seniora, opiekun osoby niepełnosprawnej i chcesz podnieść kwalifikacje

napisz do nas, dostosujemy kurs/ szkolenie do Twoich potrzeb!!!

Na naszych najlepszych absolwentów czeka praca, nie tylko w kraju. Na życzenie wydajemy certyfikat informujący, że ukończyłeś kurs opiekun osób starszych w j. angielskim, j. francuskim…

Kurs / szkolenie
„Profesjonalny opiekun seniora”

Kurs / szkolenie
Nasz kurs opiekun seniora pod tytułem
„Profesjonalny opiekun seniora
 obejmuje zagadnienia:

kurs opiekun seniora online

-Sylwetka osobowa opiekuna  seniora, osoby starszej
-Gerontologia jako nauka.
-Charakterystyka procesu starzenia się.
-Kierunki pomocy i opieki geriatrycznej.
-Teorie procesu starzenia się.
-Psychiczne oznaki starzenia się.
-Choroby wieku podeszłego-zmiany zachodzące w ludzkim organizmie.
-Czynniki wpływające na zdrowie człowieka
-Wieloaspektowe ujęcie zdrowia i choroby
-Potrzeby zdrowotne osób starszych
– Praca lekarza rodzinnego
– Praca z ludźmi starszymi na poziomie POZ
-Zadania pielęgniarki rodzinno/środowiskowej
– Praca pielęgniarki w domu pacjenta
-Hospitalizacja domowa
– Praca pomocy społecznej, jej zadania
-Rodzaje zasiłków i ich przeznaczenie
-Instytucje realizujące opiekę długoterminową w Polsce
-Definicja kompleksowej oceny geriatrycznej (KOG)
-System kompleksowej oceny geriatrycznej (KOG)
– Praca – Usługi opiekuńcze
-Opieka długoterminowa w Europie
-Rola geriatry w europejskich systemach opieki zdrowotnej
– Praca. Opieka dzienna dla osób starszych, seniora
-Terapia zajęciowa, rehabilitacja dla seniora.
-Zasady prawidłowego żywienia osób w starszym wieku
-Wybrane zagadnienia z farmakologii
-Pierwsza pomoc.

Nasze kursy / szkolenia zawodowe są prowadzone zgodnie z wymaganiami MEN.

Na zakończenie kursu opiekun osób starszych, każdy z uczestników otrzymuje zaświadczenie zgodne z Rozporządzeniem MEN z dnia 11 stycznia 2012 r, art.68a ust.5 ustawy z dnia 7 września 1991r. z póź. zm.

Pracujesz i chcesz podnieść swoje kwalifikacje jako opiekun osób starszych napisz do nas, dostosujemy kurs opiekun osób starszych / szkolenie do Twoich potrzeb.

Proponujemy jeszcze kurs opiekun seniora pt:

kurs

Kurs „Asystent osoby niepełnosprawnej”

kurs

Kurs „Opiekun osób starszych”

Ceny kursów:

Uwaga promocja na kursy:
tylko teraz każdy kurs opiekun seniora online tańszy o 50 zł.

cena za kursy stacjonarne
Kurs stacjonarny 40 godzin 750 zł
Kurs stacjonarny 80 godzin 950 zł
Kurs stacjonarny  170 godzin 950 zł
Kurs stacjonarny 280 godzin 1850 zł
cena za kursy organizowane online
Kurs online 40 godzin 500 zł
Kurs online 80 godzin 750 zł
kurs online 170 godzin 1150 zł
Kurs online 280 godzin 1650 zł

Podane ceny dotyczą kursów :


kurs opiekun seniora online

Kurs opiekun osób starszych

Kurs opiekun seniora

Kurs asystent osoby niepełnosprawnej

Masz pytania? chcesz zapytać o kurs opiekun osób starszych, opiekun seniora, opiekun osoby niepełnosprawnej? zadzwoń do nas