Dobry kurs / szkolenie interpersonalne szkolenie e-learningowe, kurs przez internet, kurs on-line online, lub szkolenie stacjonarne

dobre_szkolenieKurs/ szkolenie
"Profesjonalna autoprezentacja to klucz do sukcesu"

Czym jest pierwsze wrażenie . Jak zrobić‡ dobre pierwsze wrażenie
Komunikacja niewerbalna w autoprezentacji
Kontakt wzrokowy
Mimika-umieję™tne odczytywanie przekazu przez rozmółwcy™
Postawa i sposób poruszania się™
Gestykulacja
Strefy przestrzeni osobistej
Profesjonalny ubiór kobiet. Profesjonalny ubiór mżczyzny.

Kurs / szkolenie stacjonarne cena 650 z 23% vat
Kurs / szkolenie e-learningowe, przez internet, na odległ‚ość‡, on-line 300 zł‚ z vat

Nasze kursy i szkolenia są… prowadzone zgodnie z wymaganiami MEN.  Na zakoń„czenie szkolenia / kursu każdy z Kursantów otrzymuje zaś›wiadczenie / certyfikat zgodne z Rozporzą…dzeniem MEN.

Kursy są prowadzone na podstawie ustawy… z dnia 2 lipca 2004 r., art. 83 ust. 2 ustawy o systemie oświaty.

Kursanci zadowoleni z naszych szkoleń, uznają…c je za dobre szkolenia, wybrali jeszcze, z pośród naszych kursów / szkoleń„:

dobre_szkoleniadobry kurs / szkolenie interpersonalne
Pewność‡ swojego wizerunku pewnością… sukcesu
dobre_szkoleniadobry kurs/ szkolenie interpersonalne
Sztuka kreowania profesjonalnego wizerunku
dobre_szkoleniakurs/ szkolenie interpersonalne
Efektywna komunikacja nie tylko w sytuacji kryzysowej
dobre_szkoleniadobry kurs/ szkolenie interpersonalne
Pewność‡ siebie, w zarzą…dzaniu ludźmi

cukiernik