Kursy / szkolenia interpersonalne. Kursy przez internet. Kurs online. Dobre szkolenia interpersonalne.Dobre i wygodne kursy e-learningowe przez internet.

Kurs / szkolenie
"€žEFEKTYWNA KOMUNIKACJA NIE TYLKO W SYTUACJI KRYZYSOWEJ"€ž

kursPlan kursu / szkolenia:

Ogólne zasady skutecznego porozumiewania
Modele procesu komunikacji
Reguł‚y porozumiewaniem się™
Autoprezentacja - "wywieranie wrażenia"
Bariery i zakłócenia komunikacyjne
Werbalny kanał‚ komunikacji interpersonalnej
Parawerbalny kanał‚ komunikacji
Komunikacja niewerbalna
Inteligencja społeczna i emocjonalna
Asertywność‡ Jak negocjować‡ skutecznie
Sztuka komunikacji w sytuacji kryzysowej

Nasze kursy / szkolenia są prowadzone zgodnie z wymaganiami MEN.   Na zakoń„czenie szkolenia , kursu każdy kursant trzymuje zaś›wiadczenie zgodne z Rozporzą…dzeniem MEN

Kursy i szkolenia prowadzimy zgodnie z ustawą… z dnia 2 lipca 2004 r., art. 83 ust. 2 ustawy o systemie oświaty.

Kurs / szkolenie nr 401;

kurs / szkolenie stacjonarne - cena 650 z 23% vat

kursy / szkolenia on-line, przez internet e-learningowe - 350 zł‚

Promocja!!!

Tylko teraz za to szkolenie zapł‚acisz 300 zł‚

Osoby koń„czą…ce kurs/ szkolenie "Efektywna komunikacja nie tylko w sytuacji kryzysowej" były również zainteresowane kursami :

dobre_szkolenia Kurs / szkolenie
"Profesjonalna autoprezentacja to klucz do sukcesu"

dobre_szkoleniaKurs / szkolenie
"Sztuka kreowania profesjonalnego wizerunku"

dobre_szkoleniaKurs / szkolenie
"Pewność‡ swojego wizerunku pewnoś›cią sukcesu

dobre_szkoleniaKurs / szkolenie
"Pewność‡ siebie, w zarzą…dzaniu ludźmi"

 

kursy_szkolenia