Droga do sukcesu to dobry kurs online/ szkolenie interpersonalne e-learningowe, kurs on-line przez internet lub stacjonarne. Dobre doskonalenie zawodowe online.

Kurs / szkolenie

Pewność† swojego wizerunku pewnością sukcesu

dobre_szkolenia Czym jest pierwsze wrażenie .
dobre_szkolenia Jak zrobić‡ dobre pierwsze wrażenie.
dobre_szkoleniaEfekt halo wizerunek a pierwsze wrażenie (zapozanie się™ z poję™ciem dress code`u w sytuacji rozmowy kwalifikacyjnej lub spotkań„ z klientem biznesowym).
dobre_szkolenia Zgodność‡ wyglą…du z zewnę™trznym przekazem.
dobre_szkolenia Rola kontekstu w odczytywaniu "€ž mowy ciał‚a"- gesty, mimika, wizualność‡.
dobre_szkolenia Jak uniknąć błę™dnego nadawania i błę™dnej oceny sygnałów.
dobre_szkolenia Kominikacja werbalna, czyli mistrzowska retoryka i efektywna praca gł‚osem.
dobre_szkolenia Aktywny sł‚uchacz
dobre_szkolenia Entuzjazm a atrakcyjność‡.
dobre_szkolenia Optymizm a atrakcyjność‡.
dobre_szkolenia" Ostatnie wrażenie", czyli jak koń„czyć autoprezentację™
.

Nasze kursy są… prowadzone zgodnie z wymaganiami MEN.  
Na zakoń„czenie szkolenia każdy z Kursantów otrzymuje zaś›wiadczenie, certyfikat zgodne z Rozporzą…dzeniem MEN. Zgodnie z ustawą… z dnia 2 lipca 2004 r., art. 83 ust. 2 ustawy o systemie oświaty.

Kurs stacjonarny nr 401; cena 650 z vat
Kurs / szkolenie on-line (online) 350 zł‚ z vat

Osoby koń„czące nasz dobry kurs online / szkolenie Pewność† swojego wizerunku pewnością sukcesu polecają… jeszcze dobre kursy /szkolenia:

dobre_szkoleniadobry kurs / szkolenie "Profesjonalna autoprezentacja to klucz do sukcesu"

dobre_szkoleniadobry kurs / szkolenie "Sztuka kreowania profesjonalnego wizerunku"

dobre_szkoleniadobry kurs / szkolenie "Efektywna komunikacja nie tylko w sytuacji kryzysowej"

dobre_szkolenia dobry kurs / szkolenie "Pewność‡ siebie, w zarzą…dzaniu ludźmi"

 

dobre_kursy

dobry_kurskursy_szkolenia