Dobre kursy /szkolenia interpersonalne on-lineSukces to dobry kurs i certyfikat potwierdzający
szkolenie interpersonalne, doskonalenie zawodowe
Kurs online
, szkolenie e-learningowe przez internet
"Pewność‡ siebie, w zarzą…dzaniu ludźmi
sukces zarzą…dzania "

kurs

Co to jest pewność‡ siebie
Znaczenie pewnoś›ci siebie
Droga do sukcesu
Praca nad sobą

Kurs / szkolenie on-line (online) 250 zł‚ z vat

Za kurs / szkolenie on-line wystawiamy faktury vat

Kursanci koń„czą…cy kurs / szkolenie "Pewność‡ siebie, w zarzą…dzaniu ludźmi sukces zarzą…dzania " zapisywali się™ również na kurs / szkolenie interpersonalne:

dobre_szkolenia Dobry kurs / szkolenie interpersonalne: Znaczenie coachingu w procesie zwię™kszania efektywności procesów produkcyjnych

dobre_szkoleniaDobry kurs / szkolenie interpersonalne: Metody wspierające doskonalenie wydajności

dobre_szkoleniaDobry kurs / szkolenie interpersonalne:Kreowanie profesjonalnego wizerunku Biznesmena,Kierownika Dyrektora.

Każdy nasz kurs / szkolenie zawodowe, doskonalenia zawodowego jest prowadzone zgodnie z najnowszymi wymaganiami MEN. Dlatego kończą…c nasz kurs / szkolenie otrzymasz stosowne zaś›wiadczenie, certyfikat, zgodnie z wymaganiami MEN.

Nasze kursy i szkolenia są prowadzone zgodnie z ustawą… z dnia 2 lipca 2004 r., art. 83 ust. 2 ustawy o systemie oświaty.


kursy_szkolenia