Interesuje Cię™ praca jako sprzedawca, handlowiec, konsultant itp. Proponujemy Ci dobre szkolenie kwalifikacyjne. Szkolenie zawodowe potwierdzone certyfikatem. Z nami możesz mieć‡ zawód poszukiwany na rynku pracy.


Skoń„cz nasz kurs / szkolenie, a na pewno praca bę™dzie w Twoim zasię™gu.

W dzisiejszych czasach nikt nie może zakoń„czyć‡ swojej edukacji na szkole zawodowej, ś›redniej. Po zawodówce, gimnazjum, po liceum, aby być‡ konkurencyjnym na rynku pracy, musimy podjąć‡ dokształ‚canie na dobrych kursach zawodowych, kursach kwalifikacyjnych lub szkoleniach pogłę™biają…cych naszą… wiedzę™. Proponujemy Ci dobry kurs/ szkolenie potwierdzone certyfikatem, zaś›wiadczeniem zgodnym z Rozporzą…dzeniem MEN.

U nas znajdziesz kursy, szkolenia zwią…zane z obsł‚ugą… klienta doskonalenia zawodowego, oraz dobre kursy zawodowe przydatne do zawodu sprzedawca, handlowiec.

Pracujesz i chcesz podnieść‡ swoje kwalifikacje, tu znajdziesz dobry kurs / szkolenie dla Siebie.

W Centrum Szkolenia i Doradztwa Izy Work każdy Kursant po kursie otrzymuje zaś›wiadczenie, certyfikat potwierdzają…cy podnoszenie kwalifikacji zgodnie z rozporzą…dzeniami MEN.

Nasze kursy i szkolenia są prowadzone zgodnie z ustawą… z dnia 2 lipca 2004 r., art. 83 ust. 2 ustawy o systemie oświaty.

Chcesz podnieść‡ swoje kwalifikacje, jesteś› zainteresowany/a doskonaleniem zawodowym proponujemy Ci dobre kursy / szkolenie stacjonarne , on-line (online):

dobre_szkolenia Dobry kurs / szkolenie nr 701: Skuteczny przewodnik handlowca

dobre_szkolenia Dobry kurs / szkolenie nr 702: Sprzedaż przez telefon czyli sł‚uchaj aktywnie- sprzedawaj skutecznie

dobre_szkolenia Dobry kurs / szkolenie nr 703: ABC kreatywnego sprzedawcy

kursy_szkolenia