Kurs / szkolenie dla sekretarek. Kurs online obsługa biura. Certyfikat po ukończeniu kursu "Profesjonalna obsługa biura"
Kurs / szkolenie "Profesjonalna Asystentka- Sekretarka"

Kurs / szkolenie obejmuje zagadnienia:
I. Organizacja biura i sekretariatu
1. Co to jest sekretariat
2. Sekretariat w strukturze organizacji firmy
- sekretariat w administracji państwowej
- sekretariat w administracji samorządowej
- sekretariat w małej firmie prywatnej
- sekretariat w przedsiębiorstwie państwowym
- sekretariat w spółce akcyjnej
3. Czynności kancelaryjne w sekretariacie
4. Delegacje służbowe, krajowe i zagraniczne
5. Poszczególne fazy obiegu pism
6. Minimum na temat korespondencji
7. Współpracownicy i interesanci
8. Zarządzanie czasem
9.Praca Szefa i asystentki
10.Praca przez telefon
II. Zagadnienia kultury i etyki zawodu
1. Praca profesjonalnej sekretarki
2. Ideał asystentki - sekretarki
III. Praca z komputerem
1. Word
2. Excel
3. Power Point
4. Access
5. Poczta elektroniczna
6. Internet
7. Elektroniczny notes menedżerski
IV. Praca urządzeń techniki biurowej
Praca z Faxem
Praca z Kserokopiarką
Praca z Skanerem
V. Prawo pracy (kadrowe)

Za kurs / szkolenie on-line na odległość zapłacisz 450 zł + vat*
* tylko teraz za to
szkolenie / kurs online zapłacisz 450 zł z vat

Istnieje możliwość skrócenia ilości godzin szkolenia stacjonarnego za odpowiednio niższą cenę. W tej sprawie prosimy o kontakt

Dobry kurs / szkolenie "Profesjonalna sekretarka/ asystentka" nr 503
trwa 230 godzin lekcyjnych, cena 2450 zł + vat. Za kurs/ szkolenie wystawiamy fakturę vat.

Osoby kończące nasz kurs / szkolenie były zainteresowane również kursem/ szkoleniem:

dobre_kursy Dobry kurs / szkolenie nr 502; Komputer w pracy sekretariatu

dobre_kursy Dobry kurs / szkolenie nr 503;Specjalista do spraw kadrowych

Każdy nasz kurs / szkolenie zawodowe doskonalenie, zawodowe, jest prowadzone zgodnie z najnowszymi wymaganiami MEN (Rozporządzeniem ustawą z dnia 2 lipca 2004 r., art. 83 ust. 2 ustawy o systemie oświaty.) Dlatego kończąc nasz kurs / szkolenie otrzymasz stosowne zaświadczenie / certyfikat, zgodne z wymaganiami MEN.

kursy_szkolenia