Dobry kurs / szkolenie interpersonalne efekt, komunikacja

Kurs / szkolenie
praca
"Sztuka kreowania profesjonalnego wizerunku"

-Zrób dobre wrażenie na pracodawcy, czyli o efekcie halo.
-Techniki wywierania pozytywnego wrażenia na rozmówcy.
-Sztuka autoprezentacji
-Pierwsze spotkanie, czyli efektpierwszego wrażenia
-Komunikacja pozawerbalna .
-Komunikacja werbalna, czyli jak mówić i co mówić.
-Efekt “aureoli”
-Efekt kontrastowania
-Efekt pierwszeństwa i efekt świeżości.
- Krytyka autoprezentacji
-Bariery w autoprezentacji
- Dress Code - Jakie jesteśmy?
- Dress Code - Co wyeksponować a co ukryć?
- Dress Code - Jak ubiera się profesjonalistka
-Makijaż profesjonalistki
- Kanony piękna

Każdy nasz kurs / szkolenie zawodowe jest prowadzone zgodnie z najnowszymi wymaganiami MEN ( Rozporządzeniem MEN z dnia 11 stycznia 2012r, art.68a ust.5 ustawy z dnia 7 września 1991r. z póź. zm.) Dlatego kończąc nasz kurs / szkolenie otrzymasz stosowne zaświadczenie, zgodne z wymaganiami MEN.

Dobry Kurs/ szkolenie nr 301
Dobre Szkolenie / kurs stacjonarny 650 z vat
Kurs / szkolenie on-line e-learningowe, przez internet na odległość 350 zł

Zapraszamy jeszcze na dobry kurs / szkolenie interpersonalne:

dobre_szkolenia Kurs / szkolenie nr 302

Efektywna komunikacja nie tylko w sytuacji kryzysowej

dobre_szkolenia Kurs / szkolenie nr 303

Pewność swojego wizerunku pewnością sukcesu

dobre_szkolenia Kurs / szkolenie nr 304

Profesjonalna autoprezentacja to klucz do sukcesu

dobre_szkolenia Kurs / szkolenie nr 305

"Pewność siebie, w zarządzaniu ludźmi"

kursy_szkolenia