Tu znajdziesz tanie dobre kursy online z certyfikatem. Internetowe kursy dla nauczycieli / szkolenia Internetowe dla nauczycieli. Kursy dla Nauczycieli przez Internet, certyfikat ukończenia. Dobre kursy internetowe doskonalenia zawodowego, po ukończeniu których wydajemy zaś›wiadczenia, certyfikat ukończenia !!!

logo

Wychodząc‡ naprzeciw potrzebom ś›rodowiska nauczycieli organizujemy dobre tanie internetowe kursy i szkolenia. Kursy organizowane przez Internet które zapewniają… podnoszenie kwalifikacji przez nauczycieli, zgodnie z wymaganiami MEN.Dlatego też wydajemy zaś›wiadczenia zgodnie z wymaganiami zawartymi w Rozporzą…dzeniu MEN

Nasze dobre kursy internetowe są… dla nauczycieli, którzy cenią… czas i pienią…dze.
Proponujemy kursy online, e-learningowe, na odległ‚ość‡, przez Internet ( kursy internetowe).
Aby wziąć‡ udział‚ w naszym szkoleniu wystarczy, że Masz dostę™p do poczty internetowej, wypeł‚nisz formularz zgł‚oszeniowy i zastosujesz się™ do wskazówek w nim zawartych.

Wystawiamy zaś›wiaczenia, potwierdzają…ce doskonalenie zawodowe po ukoń„czeniu kursu zgodnie z Rozporzą…dzeniem MEN o dokształ‚caniu nauczycieli.
Jesteś›my Firmą… legalną…, zarejestrowaną… wystawiamy faktury vat.
Zgodnie z Rozporzą…dzeniem MEN wszystkie kursy i szkolenia
e-learningowe, na odległ‚ość‡, Internetowe, online, przez Internet mają… taką… samą… moc prawną… jak kursy i szkolenia stacjonarne.

Nasze kursy internetowe dla nauczycieli odpowiadają… 30 godzinowym kursom stacjonarnym dla nauczycieli, dlatego zaś›wiadczenia w miejscu o iloś›ci godzin kursu mają… wpis 30 godzin.

Wzór zaś›wiadczenia jakie możesz otrzymać‡ po ukoń„czeniu naszego kursu przez Internet, online, na odległość‡

certyfikat zaświadczenie dla nauczycieli

 

Proponujemy dobre tanie kursy / szkolenia dla nauczycieli w cenie 180 zł z vat (150+23% vat) :

dobre_kursy

Kurs Muzykoterapia

Kurs / szkolenie internetowe nr 199 cena kursu 150 zł‚ + vat (30 godzin)

dobre_kursy

ABC w pracy nauczyciela 6-latka

Kurs / szkolenie internetowe nr 200 cena kursu 150 zł‚ + vat (30 godzin)

dobre_kursy

Komputer w pracy nauczyciela

Kurs / szkolenie internetowe nr 201 cena kursu 150 zł‚ + vat (30 godzin)


dobre_kursy

ABC aby uczeń„ czuł‚ się™ bezpiecznie w szkole

Kurs / szkolenie internetowe nr 202 cena kursu 150 zł‚ + vat (30 godzin)

dobre_kursy

"Metody pracy z dziećmi wykazującymi zaburzenia zachowania ADHD"

Kurs / szkolenie internetowe nr 203 cena kursu 150 zł‚ + vat (30 godzin)

dobre_kursy

"Komunikacja sprzymierzeniec nauczyciela

Kurs / szkolenie internetowe nr 204 cena kursu 150 zł‚ +vat(30 godzin)

dobre_kursy

"Jak pokonać stres i odnieść‡ sukces pedagogiczny"

Kurs / szkolenie internetowe nr 205 cena kursu 150 zł‚+ vat (30 godzin)

dobre_kursy

" Metody aktywizują…ce w pracy nauczyciela"

Kurs / szkolenie internetowe nr 206 cena kursu 150 zł‚ + vat (30 godzin)

dobre_kursy

"Stymulowanie rozwoju dziecka przedszkolnego przez ruch i zabawę™"

Kurs / szkolenie internetowe nr 207 cena kursu 150 zł‚ + vat (30 godzin)

dobre_kursy

" Znaczenie plastyki i muzyki we wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka"

Kurs / szkolenie internetowe nr 208 cena kursu 150 zł‚ + vat (30 godzin)

dobre_kursy

" ABC kierownika wycieczek szkolnych i przedszkolnych"

kurs / szkolenie internetowe 209 cena kursu 150 zł + vat (30 godzin)

dobre_kursy

" Kurs ABC Animatora Czasu Wolnego"

Kurs / szkolenie internetowe nr 210 cena kursu 150 zł‚ + vat (30 godzin)

dobre_kursy

Kurs / szkolenie internetowe nr 211 cena kursu 150 zł‚ + vat (30 godzin)

Środki multimedialne w pracy nauczyciela

dobre_kursy

Kurs / szkolenie internetowe nr 212 cena kursu 150 zł‚ + vat (30 godzin)

dobre_kursy

"Metody pracy z dziećmi wykazującymi zaburzenia zachowania "

Kurs / szkolenie internetowe nr 213 cena kursu 150 zł‚ + vat (30 godzin)

dobre_kursy

"Metody pracy z dziećmi niepełnosprawnymi"

Kurs / szkolenie internetowe nr 214 cena kursu 150 zł‚ + vat (30 godzin)

dobre_kursy

"Podstawy prowadzenia terapii i edukacji dzieci z zespołem Downa"

Kurs / szkolenie internetowe nr 215 cena kursu 150 zł‚ + vat (30 godzin)

dobre_kursy

"Podstawy prowadzenia terapii i edukacji dzieci upośledzonych w stopniu lekkim"

Kurs / szkolenie internetowe nr 215 cena kursu 150 zł‚ + vat (30 godzin)

dobre_kursy

"Metody pracy z uczniem 6-letnim"

Kurs / szkolenie internetowe nr 216 cena kursu 150 zł‚ + vat (30 godzin)

 

Nie znalazłeś interesującego tematu kursu dla nauczycieli, kursu którego szukałeś? napisz do nas postaramy się pomóc- napiszemy kurs dla nauczycieli specjalne dla Ciebie. internetowe kursy dla nauczycieli

Oferujemy Ci dobre doskonalenie zawodowe za niską… cenę™. Cena szkolenia online, e-learningowego , na odległ‚ość‡ w porównaniu z kursami/ szkoleniami stacjonarnymi potwierdza atrakcyjność kursów internetowych, kursów online„.

Z nami zaoszczę™dzisz !!!!!!!
- czas potrzebny na dotarcie na kurs/ szkolenie,
- pienią…dze na dojazd i wydatki na przeką…ski, które tylko tuczą….

Kursy internetowe dają możliwość‡ ukoń„czenia kursu w domu w wybranym przez siebie czasie.

Zapraszamy do zapisu na kurs / szkolenie e-learningowe!!!

Masz pytania? zapraszamy do kontaktu z nami
Na zamówienie Szkół‚ organizujemy również szkolenia doskonalenia zawodowego nauczycieli
dla Rad Pedagogicznych !!!

kursy_szkolenia